Kontakt


 

NS PROMO TEAM
Sterijina 15/13
21 000 Novi Sad
e-mail: info@nspromoteam.com
tel: +381 21 382 38 72
mob: 065 37 37 317