Loading...
ŠTAMPA VELIKIH FORMATA2019-08-21T13:04:25+00:00

ŠTAMPA VELIKIH FORMATA

Digitalna štampa velikog formata na samolepljivoj foliji, kanvasu, ciradi, mashu, papiru…

Lepljenje folija i montaža cirada, banera, postera i reklamnih tabli. Izrada promo pulteva i svetlećih reklama i totema, izrada 3D slova