Još jedna uspešna organizacija događaja, zabavno-sportskog porodičnog dana u Jakovu, salaš Stremen! Jun 2017.