Panel (bilbord) samostojeći se može poručiti kod nas.. Idealan je za reklamiranje na velikom formatu u okviru raznih kompanijskih događaja, na javnim mestima, kao putokaz, obaveštenje…