Prodajno usavršavanje trening za zaposlene:
Predavač: Svetlana Gašević, vl. Ns Promo Team
Poruka treninga: Donošenje odluke o kupovini keramike povodom opremanja kupatila, stana ili za druge namene je dugotrajan proces gde se konačna odluka o kupovini kreira tokom dužem perioda, uzimajući u obzir sve parametre dostupnosti proizvoda, cene, brenda, kvaliteta i funkcionalnosti i to je ponuda koji svaki salon treba da ispunjava. Ono što nije tehničke niti materijalne prirode i ne može se poručiti na zahtev, jeste upravo prodajni kadar koji je od ključne važnosti za usmeravanje kupca, traženje rešenja, alternative i dodatne prodaje, samim tim i za prodajni rezultat poslovnice.
Hvala Lemitu na saradnji i aktivnim i dinamičnim učesnicima.
​Maj 2017.