Naša direktorka, Svetlana Gašević, održala je preduzetnicama iz Vojvodine obuku pod nazivom “Nauči kako kvalitetno da nastupiš na tržištu”.

 

Agencija NS Promo Team sarađuje sa BSC centrom za poslovnu sertifikaciju i standardizaciju na realizaciji projekta “Jaka žena – snažno selo”. Ovaj projekat okuplja udruženja žena iz ruralnih krajeva severne pokrajine. Ideja projekta je da se žene sa sela ekonomski osnaže i postanu vidljivije na tržištu. S tim ciljem je organizovano nekoliko obuka iz oblasti marketinga i promocije proizvoda.

Direktorka agencije, Svetlana Gašević, održala je 25.09.2019. poslednju u nizu obuka na kojoj je govorila o kvalitetnom nastupu na tržištu i uspešnim promocijama različitih proizvoda i usluga. Sve učesnice su bile zadovoljne jer im je pružena prilika da se usavrše i nauče nešto novo. Dobile su dobre ideje kako da unaprede svoje poslovanje i ponele su lepe utiske svojim kućama.

 

  

“Moto našeg udruženja, a i moj lični moto je da se svi moramo doživotno edukovati. Svaka obuka je sigurno višestruko korisna. Danas smo čuli mnogo toga što nismo znali i primenjivali do sad u svom poslovanju. Već na sledećem nastupu našeg Udruženja, a to će biti na Sajmu etno hrane i piće u Beogradu, planiramo da primenimo znanja stečena na ovoj obuci”, rekla je Biljana Gusić iz Udruženja žena “Udahni život” iz Stanišića.

Drago nam je što smo deo ovako plemenitog i korisnog projekta kao što je “Jaka žena – snažno selo”.