Iz dosadašnjeg iskustva rada sa ljudima i velikim kompanijama, kroz organizaciju team building-a i family day-eva, razvili smo projekat unapređenja stepena zadovoljstva zaposlenih kroz aktivne i pasivne aktivnosti.

Posebno interesantno velikim kompanijama gde je teško raditi konstantne obuke sa zaposlenima koji
broje više stotina ili više hiljada ljudi, razvili smo koncept instant obuka sa zaposlenima dok su na radnom mestu.

Naš tim edukatora i stručnjaka iz različitih oblasti podupire svest zaposlenih o konkretnoj kompanijskoj vrednosti na efektan i nenametljiv način kroz interakciju i rešavanje konkretnog zadatka.

Teme mogu biti razne, a zavise od konkretne vrednosti:
(TIMSKI RAD, NEOMETANA KOMUNIKACIJA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU…)

Sve ove aktivnosti prate pasivne aktivacije kroz brendiranje prostora sa vizualima i temama.