MUZIČKA PRODUKCIJA

U našoj ponudi usluga nalazi se i muzička produkcija. Šta je to što ona obuhvata?

  • Snimanje,
  • Aranžiranje,
  • Produkciju reklamnih spotova,
  • Produkciju muzičkih numera,
  • Izradu muzičkih džinglova i podloga za tv i radio,
  • Izradu muzičkih podloga za korporativni video.